Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Μία εργαζόμενη μητέρα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπει ο νόμος ως εξής: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη εργάζεται 8 ώρες και την Παρασκευή κάνει ρεπό. Η υποχρέωση της εταιρείας μας εξαντλείται ή χρωστάει 2 ώρες όπως ισχυρίζεται η εργαζόμενη; Κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας η εταιρεία οφείλει ώρες λόγω μειωμένου ωραρίου;
16/06/2003
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1302 /82 που κύρωσε τη ΔΣΕ για την προστασία της μητρότητας , οι εργαζόμενες μητέρες έχουν το δικαίωμα για ένα χρόνο μετά τον τοκετό , είτε να προσέρχονται στην εργασία τους μια ώρα αργότερα , είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μια ώρα , είτε τέλος να αποχωρούν από αυτήν μια ώρα νωρίτερα .

Η χρήση του μειωμένου ωραρίου κατά τον τρόπο που εκτίθεται στο ερώτημα δεν είναι νόμιμη αφού η εργαζόμενη δεν έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί της σχετικής αξίωσης για καθημερινό μειωμένο ωράριο και αντίθετη σύμφωνα είναι άκυρη.

Επομένως η απασχόληση της εργαζόμενης κατά πλήρες ωράριο έστω και κατά τις τέσσερις ημέρες της εβδομάδας δεν είναι συννομη.Παντως ενόψει του γεγονότος ότι η μισθωτή λαμβάνει προς το σκοπό τούτο ρεπό την πέμπτη ημέρα ,οικονομικές της αξιώσεις κατά του εργοδότη για παράβαση του μειωμένου ωραρίου κατά τις λοιπές ημέρες της εβδομάδας θα πρέπει καταρχήν να αποκλειστούν για το λόγο ότι δεν προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισμός του εργοδότη από την παράβαση. Τούτο υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία για την χορήγηση του ρεπό την πέμπτη ημέρα προκύπτει από ρητή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και της εργαζομένης ότι χορηγείται αντί του μειωμένου ωραρίου. Αξίωση για παράλειψη χορήγησης του επιπλέον δίωρου υφίσταται κατά τα ανωτέρω με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Αξίωση ωρών μειωμένου ωραρίου στην κανονική άδεια δεν υφίσταται.
17 Φεβρουαρίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα