Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Υπάλληλος Γραφείου (γυναίκα) θέλει λόγω ανήλικου παιδιού να βγει στην σύνταξη (μειωμένη). Μπορεί μετά να συνεχίσει να δουλεύει στον ίδιο εργοδότη με τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες (ίδιος ασφαλιστικός φορέας - ΙΚΑ), ίδιο μισθό, ίδιο ωράριο εργασίας - πλήρης απασχόλησης - κλπ);
05/06/2003
Για να συνεχίσει να δουλεύει στον ίδιο εργοδότη θα γίνει εκ νέου πρόσληψη όπου θα ασφαλίζεται στο ΙΚΑ υποχρεωτικά με επιπλέον κράτηση 3% για τον κλάδο ανεργίας (Ν. 1902/90 άρθρο 25 παρ. 2), χωρίς να θίγεται η σύνταξή του.

Ο συνταξιούχος του ΙΚΑ λόγω γήρατος υπόκειται στους εξής περιορισμούς:
α) Όταν αυτός δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής του.
β) Όταν ο συνταξιούχος αυτός έχει συμπληρώσει το 55ο έτος και η σύνταξή του υπερβαίνει το 733,68 Ευρώ το μήνα, τότε καταβάλλεται αυτή μειωμένη κατά 70% και το ποσό που προκύπτει, προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει και είναι μέχρι 24 ετών ή είναι ανίκανο για εργασία (άρθρο 63 Ν. 2676/99).

Ο συνταξιούχος πριν αναλάβει εργασία, υποχρεούται να δηλώσει στο ΙΚΑ ότι πρόκειται να εργαστεί. Αν δηλώσει ο ίδιος ότι ζητάει την αναστολή της σύνταξης, τότε οι μέρες αυτές της απασχόλησής του στον ίδιωτικό τομέα λαμβάνονται υπόψη και προσαυξάνουν το συντάξιμο χρόνο για τον εκ νέου υπολογισμό του ποσού της σύνταξης προσθέτοντας στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη και την προσαύξηση της σύνταξης που προκύπτει με τις ημέρες εργασίας ως συνταξιούχου και τις αντίστοιχες αμοιβές (άρθρο 63 Ν. 2676/79).
17 Φεβρουαρίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα