Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Δικηγόρος (γυναίκα) με πάγια αντιμισθία πόσους μήνες άδεια εγκυμοσύνης δικαιούται να πάρει;
Δικαιούται να πάρει 9 μήνες άδεια μετα αποδοχών ή δικαιούται να πάρει άδεια άνευ αποδοχών πέραν του επιτρεπόμενου από τον Νόμο;
Επίσης δικαιούται Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία να πάρει άδεια (πχ 15 ημερων) άνευ αποδοχών;
05/06/2003
Δικαιούσθε να πάρετε 17 εβδομάδες άδεια μητρότητας από τις οποίες 8 εβδομάδες (δηλαδή οι 56 ημέρες) θα λαμβάνονται πριν τη πιθανή ημέρα τοκετού και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες (δηλαδή οι υπόλοιπες 63 ημέρες) μετά τον τοκετό (εγκ. Υπουργείου Εργασίας 15/31-1-01, άρθρο 11 Ν. 2874/2000, ΕΓ.Σ.Σ.Ε 25/5/2000).

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα κατά μία ώρα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα μήνες και μία ώρα για τους έξι (6) επιπλέον μήνες.

Γονική άδεια ανατροφής
Προυπόθεση λήψεως της άδειας ανατροφής είναι να έχετε συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και ο άλλος γονέας να εργάζεται έξω από το σπίτι. Η εργασία έξω «από το σπίτι» μπορεί να συνίσταται σε αυτοτελή απασχόληση ή σε απασχόληση με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη με τον άλλο σύζυγο ή και σε διαφορετικόύς εργοδότες. Από τη φράση του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1483/84 «Οι γονείς αποφασίζουν με κοινή συμφωνία κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας».

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει τους τρείς και μισό (3 ½) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη και χορηγείται στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις όταν το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών και μισό (3 ½) ετών. Ο εργαζόμενος γονέας που λαμβάνει γονική άδεια έχει, κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας του, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό φορέα, με την υποχρέωση όμως να καταβάλλει ολόκληρη την ασφαλιστική εισφορά (εργοδότη – ασφαλισμένου), που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.
20 Σεπτεμβρίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα