Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Παντρεμένη μητέρα δικαιούται άδεια μετα αποδοχών και για πόσες ημέρες προκειμένου να παρακολουθήσει την πρόοδο των παιδιών της στο σχολείο; ...και αν ναί, αυτή η άδεια ειναι επιπλέον της κανονικής;
23/05/2003
1. Άδεια Σχολική:
Οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους εκπαίδευσης ή μέσης εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους με άδεια του εργοδότη, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ημερών σε κάθε ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν την σχολική τους επίδοση (άρθρο 9 Ν. 1483/1984).

Είναι άδεια με αποδοχές και χορηγείται άσχετα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρηση. Η άδεια απουσίας χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς, και εφόσον και οι δύο γονείς απασχολούνται αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, που, πάντως, δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά και για τους δύο γονείς τις τέσσερις (4) ημέρες ετησίως. Παράλληλα δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους για οποιοδήποτε λόγο και λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Την ανωτέρω άδεια δικαιούνται και οι γονείς που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο. Η ύπαρξη πάντως περισσοτέρων παιδιών, δεν δίνει το δικαίωμα για ανάλογη αύξηση των ημερών της άδειας έστω και αν τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετικά σχολεία. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την προσκόμιση βεβαιώσεως από την οποία να προκύπτει η παρουσία του μισθωτού στο σχολείο την συγκεκριμένη ημερομηνία.
20 Σεπτεμβρίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα