Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Η άδεια ΚΑΤ'ΑΝΑΛΟΓΙΑ κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου εργασίας στον ιδιο εργοδότη εχει εφαρμοστεί στη χώρα μας ή θα εφαρμοστεί σε σχεση με τις υπολοιπες χωρες της ΕΕ.
20/05/2003
Άδεια κατ'αναλογία κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου εργασίας στον ίδιο εργοδότη:
Για να αποκτήσουν οι μισθωτοί δικαίωμα να λάβουν κανονική άδεια για πρώτη φορά, σαν μόνη προϋπόθεση από το νόμο προβλέπεται (από 1.1.2002 ΕΓΣΣΕ) να έχουν συμπληρώσει συνεχή απασχόληση στον ίδιο εργοδότη επί δέκα (10) μήνες τουλάχιστον, θεμελιώνεται δηλαδή δικαίωμα άδειας μέσα στο έτος προσλήψεως. Υπό συνεχή απασχόληση νοείται και ο/η απασχολούμενος/η με αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και ο/η μερικώς απασχολούμενος/η (άρθρο 38 ν. 1892/90).

Οι μισθωτοί που εργάζονται με το σύστημα της διαλείπουσας ή εκ περιτροπής εργασίας δικαιούνται να λάβουν άδεια αφού συμπληρώσουν 10 μήνες σχέση εργασίας (και όχι συνεχή απασχόληση) στον ίδιο εργοδότη(εφαρμόζεται ειδικός υπολογισμός, όπου η άδεια αυτή είναι ίση με το 1/10 της άδειας που δικαιούται ένας πλήρως απασχολούμενος μισθωτός).

Μόνο στην περίπτωση της ομαδικής χορήγησης άδειας στο προσωπικό μιας επιχείρησης με παράλληλη διακοπή των εργασιών της, ένας μισθωτός που δεν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη άδειας (δέκα μήνες εργασίας), θα πάρει την άδειά του μαζί με όλο το προσωπικό της επιχείρησης, δηλαδή πριν από το νόμιμο χρόνο που έπρεπε να του χορηγηθεί η άδεια. Στις περιπτώσεις λύσης της εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο (απόλυση, αποχώρηση οικειοθελής, κλπ) ή λήξη της εποχιακής απασχόλησης, πριν συμπληρώσει ο μισθωτός 10 μήνες συνεχούς απασχόλησης δικαιούται να λάβει (και σε περίπτωση θανάτου οι κληρονόμοι του), σαν άδεια δύο ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησής του.

Για απασχόληση μικρότερη από μήνα, καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα, για τον προσδιορισμό του οποίου διαιρούνται τα 2 ημερομίσθια με τον αριθμό 25, όσες δηλαδή είναι κατά μέσο όρο οι εργάσιμες μέρες του μήνα και καταβάλλονται τόσα εικοστά πέμπτα των 2 ημερομισθίων, όσες είναι οι ημέρες εργασίας.
17 Φεβρουαρίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα