Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31 και σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Κ.Ν 2238/1994 και και την ΠΟΛ 1108/2001 τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο , τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Οι δωρεές χρηματικών ποσών προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ εξαιρούνται της παρακράτησης και καταβολής του φόρου 10% και επομένως για την αναγνώριση των δωρεών αυτών ως δαπάνη δεν απαιτείται πλέον να γίνεται προηγουμένως παρακράτηση φόρου 10%: Ερώτημα Η δωρεά χρηματικού ποσού σε οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος) θα εξαιρεθεί από την παρακράτηση φόρου 10%;
12/03/2003
Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου 10% για της δωρεές προς τους Δήμους. Η σχετική δαπάνη της δωρεάς εκπίπτει σύμφωνα με το άρθρο 31 § 1 περίπτωση α) υποπερίπτωση γγ) του Ν. 2238/94, χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση.

Βλ. Τράπεζα Πληροφοριών «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ» § 64.06.00.3.
17 Φεβρουαρίου 2020
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα