Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

α) Μπορώ να σχηματίσω απφορολόγητο αποθεματικό του Ν.2601/98 (εμπορική επιχείρηση) απο τα κέρδη της χρήσεως εάν οι συνολικές μου επυνδύσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγράμματα Η/Υ ήταν 158.475,00 €;

β) Σε πόσο χρόνο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η επένδυση εάν έχει σχηματισθεί αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2601/98;
04/03/2003
Σχετικά με το αφορολόγητο αποθεματικό σε εμπορικές επιχειρήσεις για αλλαγή μηχανογραφικού συστήματος ορίζεται minimum επένδυσης 180.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται:

 • Αγορά H/Y

 • Αγορά λογισμικών

 • Εκπαίδευση προσωπικού


 • Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα εγκαταστάσεως. Στην περίπτωση της εταιρεία σας έχετε επενδύσεις 158.475 ευρώ. Για να το φέρεται ως αφορολόγητο ποσό θα πρέπει να επενδύσετε μέσα στο 2003 τη διαφορά (180.000 – 158475) και να καταρτισθεί ένα συμφωνητικό ή ένα χρονοδιάγραμμα όπου να εμφαίνεται ότι οι επενδύσεις του 2003 είναι συνέχεια αυτών του 2002.
  20 Σεπτεμβρίου 2019
  Ενότητες  
  Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
  Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
  Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
  Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
  Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
  Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
  Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
  Πρακτικά Θέματα Λογιστή
  Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

  Οικονομικά Νέα