Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Επιτρέπεται η συψηφιστική εξόφληση λογ/σμου προμηθευτή που λειτουργεί και ως πελάτης, είτε στο ολόκληρο είτε κατά μέρος, μετά τα όσα ισχύουν για συναλλαγές άνων των 15.000 ευρώ η κάθε μία;
22/11/2002
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 § 2 του Κ.Β.Σ (προστέθηκε με το άρθρο 16 § 5 Ν.2992/02) οι συναλλαγές πρέπει να εξοφληθούν υποχρεωτικά κατά τον οριζόμενο τρόπο και δεν επιτρέπεται συμψηφισμός (εγ.1076240/18/20.09.02 προς Σύνδεσμος super market κ' 1045705/333/12.06.02).

Σύμφωνα με τον Δ. Σταματόπουλο o οποίος δέχεται ότι "οι ανωτέρω διατάξεις αφήνουν κενό για συμψηφιστικές πράξεις. Επιπλέον ο σκοπός των διατάξεων του Κ.Β.Σ και ειδικότερα των συγκεκριμένων, αποβλέπει στη διασφάλιση και απόδειξη των συναλλαγών από ανύπαρκτες ή εικονικές συναλλαγές που στην περίπτωση των εκατέρωθεν συναλλαγών ή πολύ περισσότερο των ανταλλαγών δεν τίθενται σε αμφιβολία. Ακόμα έχουμε την άποψη πως ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί να απαγορεύσει τις συμψηφιστικές πράξεις, δεν μπορεί να επιβάλλει καταβολή χρημάτων σε ανταλλαγές αγαθών με αγαθά ή υπηρεσίες, δεν μπορεί να επιβάλλει να κινηθεί "το ταμείο" όταν η επιλογή είναι μία αγορά να κλείσει με μια πώληση να κλείσει δηλαδή εκατέρωθεν μια υποχρέωση και μία απαίτηση έστω και εάν το ταμειακό υπόλοιπο είναι μηδέν.

Εν τέλει, έχουμε την άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να απαγορευθεί συμψηφιστική εξόφληση, γιατί κάτι τέτοιο δεν ορίζεται ρητά στις διατάξεις και εάν ακόμα αυτό ορίζονταν θα ήταν κατά της ελευθερίας των συναλλαγών και της αρχής της αναλογικότητας του συναλλάγματος.
20 Σεπτεμβρίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα