Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Ερωτήσεις

Γενικά Λογιστικά Θέματα
Εταιρία η οποία εμπορεύεται Η/Υ, αναλώσιμα, φωτοτυπικά και παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες, αγόρασε ένα μεταχειρισμένο φωτοτυπικό με σκοπό να το πουλήσει τμηματικά ή να το χρησιμοποιήσει τα ανταλλακτικά του για service άλλων μηχανημάτων. Η αξία κάθε ανταλλακτικού που θα πωλεί μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλυτερη από το 1/3 του συνολικού ποσού που θα εισπράξει από τον πελάτη. Η αγορά του μεταχειρισμένου πώς καταχωρείται;

Εκδίδει τα παραστατικά του μηχανογραφικά και για να μπορέσει να εκδώσει πρέπει να υπάρχει αντίστοιχος κωδικός για την αγορά. Πώς θα γίνει η αρχική καταχώρηση όταν δεν ξέρω πως θα πουλήσω τα μέρη του φωτοτυπικού;
 (04/04/2005)
Λόγω παλαιότητας κάποιων επίπλων που έχουν αποσβεστεί θέλω να τα δώσω σε υπάλληλό μου. Εκτός από το Δελτίο Αποστολής χρειάζεται να τον τιμολογήσω και με μια ενδεικτική τιμή (την ελάχιστη);  (28/08/2003)
Σε ποιόν Λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ παρακολουθείται η παραχώρηση δουλείας διόδου που έχει γίνει με συμβολαιογραφική πράξη; (03/06/2003)
α) Μπορώ να σχηματίσω απφορολόγητο αποθεματικό του Ν.2601/98 (εμπορική επιχείρηση) απο τα κέρδη της χρήσεως εάν οι συνολικές μου επυνδύσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγράμματα Η/Υ ήταν 158.475,00 €;

β) Σε πόσο χρόνο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η επένδυση εάν έχει σχηματισθεί αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2601/98;
 (04/03/2003)
Εταιρεία έχει προβεί σε σύναψη χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ημιτελές κτίριο.Το κτίριο αυτό το αποπεράτωσε με ίδια κεφάλαια προκειμένου να το καταστήσει λειτουργικό και χρήσιμο. Η εταιρεία αυτή έχει ήδη καταβάλλει μισθώματα 2 ετών. Σήμερα η εταιρεία αυτή θα μεταβιβάσει το leasing σε άλλη εταιρεία και θα τιμογήσει στην εταιρεία αυτή την αξία του ποσού που κατέβαλλε για την αποπεράτωση του κτιρίου και την αξία των μισθωμάτων που ήδη κατέβαλλε. Ερώτηση : Η εταιρεία (η νέα) μπορεί τις αξίες αυτές να τις εγγράψει στον λογαριασμό 16.05 "Λοιπά Δικαιώματα"δεδομένου ότι μεταβιβάζει στον νέο μισθωτή του ακινήτου τα μισθωτικά δικαιώματα που απορρέουν από την σχετική σύμβαση και το συνολικό ποσό να αποσβεσθεί σε ισόποσες δόσεις μέσα στον χρόνο του μισθωτικού δικαιώματος ;  (29/01/2003)


Εργατικά - Ασφαλιστικά
Μία εργαζόμενη μητέρα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπει ο νόμος ως εξής: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη εργάζεται 8 ώρες και την Παρασκευή κάνει ρεπό. Η υποχρέωση της εταιρείας μας εξαντλείται ή χρωστάει 2 ώρες όπως ισχυρίζεται η εργαζόμενη; Κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας η εταιρεία οφείλει ώρες λόγω μειωμένου ωραρίου; (16/06/2003)
Δικηγόρος (γυναίκα) με πάγια αντιμισθία πόσους μήνες άδεια εγκυμοσύνης δικαιούται να πάρει;
Δικαιούται να πάρει 9 μήνες άδεια μετα αποδοχών ή δικαιούται να πάρει άδεια άνευ αποδοχών πέραν του επιτρεπόμενου από τον Νόμο;
Επίσης δικαιούται Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία να πάρει άδεια (πχ 15 ημερων) άνευ αποδοχών;
 (05/06/2003)
Υπάλληλος Γραφείου (γυναίκα) θέλει λόγω ανήλικου παιδιού να βγει στην σύνταξη (μειωμένη). Μπορεί μετά να συνεχίσει να δουλεύει στον ίδιο εργοδότη με τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες (ίδιος ασφαλιστικός φορέας - ΙΚΑ), ίδιο μισθό, ίδιο ωράριο εργασίας - πλήρης απασχόλησης - κλπ);  (05/06/2003)
Παντρεμένη μητέρα δικαιούται άδεια μετα αποδοχών και για πόσες ημέρες προκειμένου να παρακολουθήσει την πρόοδο των παιδιών της στο σχολείο; ...και αν ναί, αυτή η άδεια ειναι επιπλέον της κανονικής; (23/05/2003)
Η άδεια ΚΑΤ'ΑΝΑΛΟΓΙΑ κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου εργασίας στον ιδιο εργοδότη εχει εφαρμοστεί στη χώρα μας ή θα εφαρμοστεί σε σχεση με τις υπολοιπες χωρες της ΕΕ.  (20/05/2003)
Υπάλληλος που έχει προσληφθεί τον Ιανουάριο 2003 δικαιούται άδεια με την συμπλήρωση 10 μηνών στον ίδιο εργοδότη; Δηλ. τον Οκτώβριο του 2003;  (20/03/2003)
Ποιά η έννοια των τακτικών αποδοχών ; (20/09/2001)
Τι είναι το επίδομα ισολογισμού και ποιοί το δικαιούνται ; (20/09/2001)


Θέματα Λογιστικού Σχεδίου
Ποιές είναι οι λογιστικές εγγραφές κατα την πώληση για λογαριασμό τρίτων ;  (07/03/2006)
Αυτοκίνητο που είχε κλαπεί την περασμένη χρονιά το διαγράψαμε απο τα πάγια και εμφανίσαμε Ζημία απο κλοπή στα βιβλία μας. Το συγκεκριμένο αυτ/το βρέθηκε μετά απο ένα χρόνο ποιός είναι ο σωστός τρόπος για να το ξαναεντάξω στο μητρώο παγίων ? Με τι αξία πρέπει να το καταχωρήσω ? (20/06/2003)
H εταιρεία μας εκδίδει τιμολόγια τόκων. Το ποσό του χαρτοσήμου (3,6%)κάθε πότε πρέπει να αποδίδεται στην εφορία; Μηναία ή τριμηνιαία; Aναφέρετε ημερομηνίες.  (20/03/2003)
Αποτελεί τεκμήριο διαβίωσης η αγορά μετοχών ανωνύμου εταιρείας: α)Μη εισηγμένης στο ΧΑΑ. β)Εισηγμένης στο ΧΑΑ. Παρακαλώ ανεφερθείτε σε νομολογία.  (12/03/2003)
Υπάρχει συγκεκριμένος λογαριασμός του Λογιστικού σχεδίου για την επιπλέον καταβολή ενοικίων σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του μισθωτηρίου συμβολαίου? (11/03/2003)
Ποιο λογιστικό άρθρο προβλέπεται για την αποτυπωση της ζημίας απο καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων (24/10/2002)
Ποιος είναι ο κατάλληλος λογαριασμός του λογιστικού σχεδίου για την παρακολούθηση των δαπανών ερευνας και ανάπτυξης και ποιες είναι αυτές. (24/10/2002)


Κωδικας Βιβλίων & Στοιχείων
Ελεύθερος επαγγελματίας (σκηνοθέτης - παραγωγός) που συνεργάστηκε με την εταιρεία μας για την παραγωγή ενός video clip, έκδιδε ΤΠ - ΔΑ αγαθών και όχι απόδειξη η τιμ/γιο παροχής υπηρεσιών, μας χρεώνει την κασέτα του video clip 3.000,00 €, θα του παρακρατήσω φόρο 20% επί της αξίας του τιμ/γιου η όχι; (10/07/2003)
Πότε πρέπει να εκδίδεται απόδειξη ταμειακής μηχανής απο το βίντεο κλάμπ; Κατα την ενοικίαση της βιντεοκασέτας ή κατα την επιστροφή και κατα την εξόφληση της μίσθωσης αυτής; Το ΣΔΟΕ μπορεί να βεβαιώσει παράβαση αν το κατάστημα δεν εκδώσει απόδειξη ταμειακής μηχανής; (25/11/2002)
Επιτρέπεται η συψηφιστική εξόφληση λογ/σμου προμηθευτή που λειτουργεί και ως πελάτης, είτε στο ολόκληρο είτε κατά μέρος, μετά τα όσα ισχύουν για συναλλαγές άνων των 15.000 ευρώ η κάθε μία; (22/11/2002)
Aν μπορούν να εκδοθούν εισητήρια εισόδου σε νυχτερινό κατάστημα διασκέδασης την ίδια ημέρα, εισήτηρια με διαφορετική αξία - ελάχιστη τιμή κατανάλωσης σε επιχείρηση που υπάγεται, εφόσον έχει καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ την θεώρηση των ανωτέρω εισητηρίων.  (20/11/2002)
Απο 01/05/2002 και μετά, οι λήψεις/αποκτήσεις/αγορές ποσού άνω των 15000 ευρώ, πρέπει να εξωφλούνται με δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογ/σμο του προμηθευτή. Στο ποσό των άνω των 15000 ευρώ περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α; (16/11/2002)
Τι προβλέπει ο ΚΒΣ για την καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων; Πως αποδεικνύεται η ακαταλληλότητα και η καταστροφή τους; (24/10/2002)


Νομοθεσία Φ.Π.Α.
Αν τιμολογούμε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπηρεσιές (κατάρτιση τεχνικής μελέτης) βάσει ποιών διατάξεων του Φ.Π.Α δεν θα πρέπει να καταλογίσουμε Φ.Π.Α στην αξία του τιμολογίου; (29/10/2003)
Έχω εκδόσει ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης αγαθών. Τι γίνεται με το Φ.Π.Α; Στην Περιοδική Φ.Π.Α πως θα το δηλώσω; (13/12/2002)
Σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής ανασφαλίστων εμπορευμάτων ο Φ.Π.Α που εξεπέστη κατα την αγορά τους επιστρέφεται στο Δημόσιο; Αναφερθείται στις διατάξεις στις οποίες στηρίζεται η απάντησή σας.  (13/12/2002)
Αληθεύει ότι θα επιβληθεί Φ.Π.Α Ακινήτων το 2005 και αν όχι,πότε;  (06/12/2002)
Αναφορικά με την καταχώρηση στον κωδικό 344 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε για την έννοια του παγίου σχετικά με αυτό τον κωδικό. Ο λογ.18 του Λογισ.Σχεδίου ή δαπάνες του λογ.16 που έχουν ΦΠΑ περιλαμβάνονται σε αυτό τον κωδικό? (25/11/2002)


Φορολογική Νομοθεσία
ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ? (02/11/2006)
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ?  (01/09/2003)
Πότε και πού μπορώ να κάνω έκτακτες (πρόσθετες) αποσβέσεις;  (01/08/2003)
Σύμφωνα με το άρθρο 31 και σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Κ.Ν 2238/1994 και και την ΠΟΛ 1108/2001 τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο , τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Οι δωρεές χρηματικών ποσών προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ εξαιρούνται της παρακράτησης και καταβολής του φόρου 10% και επομένως για την αναγνώριση των δωρεών αυτών ως δαπάνη δεν απαιτείται πλέον να γίνεται προηγουμένως παρακράτηση φόρου 10%: Ερώτημα Η δωρεά χρηματικού ποσού σε οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος) θα εξαιρεθεί από την παρακράτηση φόρου 10%;  (12/03/2003)
Η κεφαλαιοποίηση υπεραξίας απο αναπροσαρμογή παγίων υπόκειτε σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και εάν όχι ποιες διατάξεις το προβλέπουν (24/10/2002)
Η κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών υπόκειτε σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και ποιες διατάξεις προβλέπουν την φορολόγηση της. (24/10/2002)


21 Ιουλίου 2019
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα